• لیست کوتاه

  مدیر عملیاتی قسمت مدت زمان

  ارسال شده: 5 سال قبل ویژه
  • حقوق پیشنهادی ت30,000 - ت50,000
  • درجه شغلی اجرایی
  • تجربه 3 سال
  • جنسیت زن
  • صنعت وزارت
  • صلاحیت کارشناسی

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی ت50,000+
  • درجه شغلی مدیر
  • تجربه 7 سال
  • جنسیت مرد
  • صنعت بانک
  • صلاحیت ارشد

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  فارغ التحصیل در داخل نمایندگان فروش

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی 0- ت15,000
  • درجه شغلی افسر
  • تجربه 8 سال+
  • جنسیت زن
  • صنعت سئو
  • صلاحیت دکترا

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  برنامه نویس جاوا , لینوکس جاوا

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی ت20,000 - £30,000
  • درجه شغلی دانشجو
  • تجربه تازه
  • جنسیت زن
  • صنعت وزارت
  • صلاحیت گواهی نامه

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  فروش شغلی فارغ التحصیل داخل اجرایی

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی ت30,000 - ت50,000
  • درجه شغلی دانشجو
  • تجربه یک سال
  • جنسیت زن
  • صنعت دارایی
  • صلاحیت دیپلم

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  ارشد انبار نورد تکنسین

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی ت15,000 - £20,000
  • درجه شغلی اجرایی
  • تجربه 2 سال
  • جنسیت زن
  • صنعت مدیر
  • صلاحیت کارشناسی

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  اطلاعات وب سایت مورد نیاز

  ارسال شده: 4 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی ت30,000 - ت50,000
  • درجه شغلی دیگر
  • تجربه 4 سال
  • جنسیت هردو
  • صنعت سئو
  • صلاحیت ارشد

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  مشاور وب سایت برنامه پایه سایت

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی ت50,000+
  • درجه شغلی مدیر
  • تجربه 4 سال
  • جنسیت مرد
  • صنعت طراحی
  • صلاحیت دکترا

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  دفتر فناوری افسر ارشد نروژ

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی 0- ت15,000
  • درجه شغلی افسر
  • تجربه 5 سال
  • جنسیت مرد
  • صنعت بانک
  • صلاحیت گواهی نامه

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...

 • لیست کوتاه

  مدیر پایگاه داده , بهینه سازی پایگاه داده

  ارسال شده: 5 سال قبل
  • حقوق پیشنهادی ت15,000 - £20,000
  • درجه شغلی دانشجو
  • تجربه 5 سال
  • جنسیت زن
  • صنعت سئو
  • صلاحیت دیپلم

  ملت وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با ملت وب از ملت وب گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در...