پکیج شغل

ملت وب

ملت وب به عنوان پدیده ای نو در خدمات وب و طراحیو توسعه برترین گزینه برای اشخاصی میباشد که نیاز به یک سایت پرقدرت و تکامل یافتهبا هزینه محدودی میباشند.این سایت به گونه ای عمل ملت وب که شما میتوانید با اشتراک های روز شمارصاحب بینهایت قالب و افزونه تست شده و استاندارد باشید.

  • 45000رزومه
  • 50000شغل
  • 65000کارجو
  • 35000کارفرما